Det är vi som hanterar djuren som måste lära oss att agera som ledare och inte de att lära sig vara underordnade.